اعتراض زیست محیطی

سمیه خواجوندی - مدافعان محیط زیست در فرانسه که مخالف احداث یک سد هستند با تشکیل جنبشی اعتراضی...

شماری از فعالان محيط زيست که در اعتراض به خشک‌شدن درياچه اروميه، در شهر تبريز تجمع کرده بودند، بازداشت...

جمعی از فعالان مدنی از مردم خواستند در «روز جهانی محیط زیست» به نشانه اعتراض با ماسک از...

در تجمعی اعتراضی، گروه‌های مختلفی از شهروندان شیرازی زنجیره‌ای انسانی به دور «باغ فرزانه» در مرکز شهر شیراز تشکیل...

صدها نفر معترض به احداث یک خط لوله نفتی که از کانادا به سمت تگزاس می‌رود توسط پلیس دستگیر...