اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به ادامه بازداشت محمد حبیبی

رانندگان و دارندگان کامیون در ده‌ها شهر دست از کار کشیدند. سپرده‌گذاران در تهران و رشت تجمع کردند. کارگران...