اعتراض معلمان اقلیم کردستان

معلمان معترض در سلیمانه، اربیل، دهوک و دیگر شهرها همچنان به تجمع خود ادامه می‌دهند. یکی از معترضان در...

بغداد و دولت اقلیم کردستان در تقسیم بودجه با بن‌بست مواجه شده‌اند. معلمان به این دلیل دست به اعتراض...