اعتراض مهمانداران شرکت راه آهن رجا به تعویق مطالبات و عدم امنیت شغلی

علاوه بر فعالان صنفی، دامنه اعتراضات، کشاورزان رودبار، پالایشگاه ایلام و بازنشستگان کیان‌تایر را در برمی‌گیرد. نقض حقوق شهروندی...