اعتراض های صنفی در اقلیم کردستان

معلمان معترض در سلیمانه، اربیل، دهوک و دیگر شهرها همچنان به تجمع خود ادامه می‌دهند. یکی از معترضان در...