اعتراض های صنفی معلمان در ایران

تجمع اعتراضی معلمان در ۱۹ اسفند ۹۵ از جمله اعتراض‌های ماندگار در تاریخ آموزش و پرورش خواهد بود. استان‌ها...

محمود بهشتی لنگرودی، از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران، به دنبال مراجعه ماموران امنیتی به خانه‌اش، بازداشت...