اعتراض پناهجویان ایرانی

دو نهاد کمک‌رسان به پناهجویان نسبت به وضعیت اردوگاه کاله هشدار دادند. جمعیت اردوگاه هر دم زیادتر می‌شود...

در پی عملیات چند روزه برچیدن چادرهای پناهجویان در کاله فرانسه، گروهی از ایرانیان پناهجو در اعتراض به این...

در اعتراض به عدم دریافت مجوز عبور به کشورهای اروپایی، دست‌کم پنج پناهجوی ایرانی در مکانی بین یونان و...