اعتراض کارگران بازنشسته به عدم اجرای قانون همسان سازی

در تداوم اعتراض‌های بازنشستگان به کمی مستمری و زندگی زیر خط فقر، روز چهارشنبه ۲۹ آبان گروهی از کارگران...