اعتراض کارگران پتروشیمی منطقه آزاد بندر امام به محرومیت از تشکل

کارگران فولاد قزوینِ، کارکنان شبکه بهداشت بندرعباس، رانندگان سلماس، بازنشستگان بانک‌های دولتی و کارگران شهرداری بانه تجمع اعتراضی برپا...