اعتراض کشاورزان در اصفهان به بی‌آبی

اعتراض کشاورزان اصفهانی به بی‌آبی، اعتراض اهالی آزادشهر به قطع برق، اعتصاب کارگران راه‌آهن و اعتراض برخی کارگران واحدهای...