اعتراض بازاریان

در حالیکه تصاویر و ویدئوهایی از تعطیلی مغازه‌ها در چندین شهر ایران منتشر شده رسانه‌های حکومتی تعطیلی بازار را...

علاوه بر بازار کویتی‌ها، مغازه‌داران پاساژ علاءالدین هم به اعتصاب‌کنندگان پیوستند. بازاریان به آشفتگی اقتصادی معترض‌اند.