اعتراض کارگران

فرشاد خدادادیان، خرم آقابیگی، پیمان سلیمانی و امین حاتمی، چهار تن از کارگران شاغل در کارخانه سیمان کارون به...

آملی لاریجانی همچون بیشتر رهبران جمهوری اسلامی از یک سو خود را موافق مطالبات رو به افزایش اقشار و...

اندک اندک ... کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه

حکومت حاضر است تا همانند شاه "صدای پای انقلاب مردم" را بشنود، اما شعارهای مطالباتی توده‌های دادخواه را نادیده...

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران با نمایندگان سندیکاهای کارگری سوئد در رابطه با مسائل کارگری ایران نشست...

فروش نیروی کار دیگر کفاف زندگی را نمی‌دهد و کارگران معدن «مس چهارگنبد» برای تامین معیشت روزانه خود، اجزای...

در جریان تجمع‌های اعتراضی پی در پی کارگران این مجتمع، کارگران نی‌بر و کارگران حمل و تخلیه دست از...

مسئولان پایگاه میراث فرهنگی ارگ در پاسخ به کارگران معترض گفته‌اند که علاوه بر تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران،...