اعترضات کارگری

کارگران شعار دادند: «کارگر می‌میرد/ ذلت نمی‌پذیرد» و در نوشته‌ای از فرماندار شوش خواستند تا به نانوایان دستور بدهد...

روز یکشنبه ۱۹ دی در جریان تجمع کارگران پلی اکریل اصفهان چند کارگر معترض بازداشت شده بودند. آن‌ها به...

جمعی از کارگران کارخانه ايران تاير صبح روز شنبه ۲۴خردادماه، برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان...

بیش از ٩٠ تن از