اعتصاب بازار آهن

محمد آزاد، رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد از توافق آهن‌فروشان با سازمان امور مالياتی برای تعيين منطقی ماليات...

بازار آهن‌فروشان تهران در خیابان