اعتصاب در نیشکر هفت تپه

کارگران دست از کار کشیدند، دروازه‌های شمالی مختص ورود نیشکر به کارخانه را بستند و از ورود ماشین‌های حامل...

معترضان امروز علاوه بر پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، خواهان استعفای مدیر کارخانه، بازپس‌گیری کارخانه از بخش خصوصی و آزادی...

قائم مقام نیشکر هفت‌تپه گفته است کارگران در ساعت اداری به جای کار به شنا کردن مشغول بوده‌اند. سندیکای...