اعتصاب در کارخانه آذرآب

هفت تن از #کارگران کارخانه #آذرآب که روز یکشنبه ۲۸ مهر بازداشت شده بودند، سه‌شنبه ۳۰ مهر آزاد شدند....

کارگران کارخانه آذرآب اراک در اعتراض به تعویق مزدها و عملی نشدن وعده‌ها در محیط کارخانه تجمع کرده و...