اعتصاب سراسری کارگران راه آهن

از دیگر خبرهای دوشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۷: ادامه اعتصاب رانندگان کامیون، اعتراض کارگران نساجی بروجرد، بازاریان در چند شهر...

قطع مکرر برق مسئله روزانه مردم در همه جاست و در گفت‌وگوهای مردم، شرح مشکلات ناشی از قطع...

اعتصاب کارگران راه‌آهن به اعتصاب سراسری تبدیل شد. کارگران پتروشیمی ماهشهر، صیادان بوشهر و کارگران شهرداری آبادان...

از میان اعتراضات پنجشنبه ۳ خرداد: ادامه اعتصاب کارگران راه‌آهن مشهد و خوشاب، تجمع کارگران فولاد صدر مقابل استانداری...