اعتصاب طولانی کارگری

اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری در خوزستان ادامه دارد: اعتصاب ۲۸ روزه کارگران سیمان کارون مسجدسلیمان و اعتصاب و تظاهرات...