اعتصاب غذای زندانيان

دادستان ایران گفته که زندانیان اگر در نتیجه اعتصاب غذا از «زیر تیغ عدالت قوه قضائیه و دادگستری»...

شماری از فعالان مدنی صبح

کانون مدافعان حقوق‌ بشر، تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و بیت آیت‌الله منتظری با صدور اطلاعیه‌های جداگانه‌‌ای، از زندانیان...

وضعیت شش زندانی کُرد اهل

دو هزار و ۱۰۰ زندانی