اعتصاب غذای زندانيان سياسی

مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری زندانی، تنش‌های موجود در زندان و شرایط بد نگهداری زندانیان را از...

سه زندانی سیاسی کُرد در

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در

در حالی که اسماعیل برزگری،

حال جسمانی عبدالفتاح سلطانی، وکیل

عبدالفتاح سلطانی، امیر خسرو دلیرثانی، مهدی خدایی و سعید مدنی، زندانيان سياسی که در زندان دست به اعتصاب غذا...

با دستور دادستانی تهران، بعد

حسین رونقی ملکی، فعال حقوق

۴۱ زندانی سیاسی که در

زلیخا موسوی٬ مادر حسین رونقی

حسین رونقی ملکی، فعال حقوق

به‌گفته مادر ابوالفضل عابدینی، فرزندش

۴۵ تن از زندانیان سیاسی

تا ده روز دیگر خسرو و مسعود کردپور، زندانیان سیاسی کرد، در دادگاه انقلاب مهاباد محاکمه خواهند شد. اسماعیل...

شش تن از زندانیان عقیدتی

کمیته گزارشگران حقوق بشر از

آرش صادقی، زندانی سیاسی که

مهدی خزعلی، زندانی سیاسی در

شاهرخ زمانی و خالد حردانی

کمپین بین المللی حقوق بشر