اعتصاب غذای زندانيان سياسی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) به نقل از «رئيس بهداری زندان اوين و پزشک معالج هدی‌صابر» نوشت که اين...

پيکر رضا هدی‌صابر امروز در ميان محاصره مأموران امنيتی با تأخير چند ساعته به خاک سپرده شد.


به گزارش...

بامداد امروز رضا هدی‌صابر، روزنامه‌نگار، فعال ملی - مذهبی و از گردانندگان ماهنامه ایران فردا که در زندان...

اعتصاب گروهی از زندانيان سياسی زندان رجايی‌شهر کرج ادامه خواهد داشت و آن‌ها در بيانيه‌ای گفته‌اند تا بهبود شرايط...

گروهی از زندانيان سياسی زندان رجايی‌شهر کرج در اعتراض به «وضعيت نامناسب» خود در اين زندان از سه روز...