اعتصاب غذا اسماعیل عبدی

او از ۱۰ اردیبهشت در اعتصاب غذاست. خبر تائید نشده‌ای حاکی است ماموران از مادر عبدی خواسته‌اند با تهیه...

در همین زمینه: اعتصاب غذای آتنا

در بیست و ششمین روز از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی، معلم زندانی سازمان معلمان ایران نگرانی خود را از...

۲۴روز از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی، زندانی سیاسی و عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران گذشت. طومار...

اسماعیل عبدی عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران در اعتراض به «صدور احکام امنیتی» برای فعالان...

اسماعیل عبدی ۱۶ روز است در اعتصاب غذا به سر می‌برد. او به درد شدید کلیه و نوسان فشار...