اعتصاب معلمان

سال تحصیلی جدید در حالی آغاز می‌شود که اعتراض‌های صنفی معلمان همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر وزیر آموزش...

کانون صنفی معلمان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که یکشنبه، ۱۰ اسفند ماه در اعتراض به مشکلات معیشتی‌...

در اعتراض به عدم دریافت مطالبات

شماری از معلمان در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود و مسائل صنفی و حقوقی از رفتن به کلاس‌های...