اعتصاب کارکنان بیمارستان خلیج‌فارس بوشهر

تجمعات اعتراضی و اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز ادامه دارد. دو کارگر بیهوش شدند و کار یکی از...