اعتصاب کارگران ایران پوبلین در اعتراض به اخراج ۴ نماینده

کارگران نیشکر هفت‌تپه سه‌شنبه ۷ فروردین با شعار «کارگر هفت‌تپه، گرسنه‌ایم، گرسنه» در محوطه شرکت راهپیمایی کردند و خواستار...