اعتصاب کارگران پروژه قطار شهری اهواز

مدیرعامل سازمان قطار شهری پرداخت مطالبات کارگران را به شکایت آنان از پیمانکار منوط کرده. کارگران اما تهدید شده‌اند...

در پی انتشار خبر اخراج ۶۰ کارگر بخش حفاری، يکشنبه ۲۷ ارديبهشت بار ديگر کارگران معترض بخش‌های ترانسفور، تعميرات،...

در طول چهار سال گذشته دست‌کم این پنجمین اعتصاب کارگران شرکت کیسون در اعتراض به تعویق‌های پنج یا شش...

در هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۳ هنوز برخی کارگاه‌ها به کارگران خود حقوق نپرداخته‌اند. فشار کارفرماها برای تبدیل قراردادهای کاری...