اعتیاد دانش آموزان

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت #آموزش_‌و_پرورش می‌گوید حدود ۱۰۰ هزار نفر از #دانش_آموزان در معرض خطر#...

آمار دقیقی از دانش‌آموزانی که مواد مخدر استفاده می‌کنند در دسترس نیست اما مقام‌های دولتی از افزایش اعتیاد دانش‌آموزان...

امیرمحمود حریرچی،‌ جامعه شناس، می‌گوید آموزش و پرورش مصرف مواد توسط دانش‌آموزان را انکار می‌کند در حالی که برخی...

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، حدود ۱۳ میلیون نفر دانش‌آموز در ایران تحصیل می‌کنند که در مقطع...

حميد صرامی، مشاور دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گويد که سن اعتياد به مواد مخدر در بين دانش‌آموزان...

عليرضا جزينی، قائم‌مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران گفت يک درصد دانش‌آموزان اين کشور اعتياد دارند.

قائم‌مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران گفت: «۰/۴ درصد از دانش‌آموزان، مواد صنعتی مخدر استفاده می‌کنند که...

علی‌رضا جزینی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد