اعتیاد زنان در ایران

اگر جمعیت زنان کشور را ۲۷ میلیون نفر در نظر بگیریم، ۶ دهم درصد آنان گرفتار اعتیاد هستند....

بر اساس آماری که رئیس سازمان بهزیستی ارائه کرده، ۶.۶درصد زنان بین ۱۳ تا ۳۵سال در ایران به مواد...

رئیس سازمان بهزیستی کشور با

وزارت بهداشت ایران می‌گوید آمار افراد معتاد به مواد مخدر افزایش یافته و بیش از ۲.۵ میلیون نفر در...

تحقیقات رسمی سازمان بهزیستی ایران نشان می‌دهد که زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال بیشتر به مصرف...

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفته زنان معتاد خیابانی در مرکز شفق پذیرش نمی‌شوند و...

معاون امور زنان ریاست جمهوری می‌گوید ۵۰ درصد از زنان معتاد در سن ۱۵ تا ۱۹ سالگی مصرف مواد...

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت: «زنان کمتر در جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر و باندهای مافیایی...