اعتیاد

مادر و ناپدری یک دختر

با افزایش شدید قیمت داروهای

همایون هاشمی، رییس سازمان بهزیستی

افغانستان نه تنها یکی از

حمید مافی - علی‌رغم اجرای قوانین و مجازات‌های سخت‌گیرانه از سوی دستگاه قضائی ایران، میزان جرایم در این کشور...