اعدام‌های ۶۷

مریم اکبری منفرد و گلرخ ایرایی دو تن از کنشگران مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین به مناسبت سالگرد اعدام‌های سال...

بنابر گزارش‌ها از تهران، نيروهای امنيتی مسيرهای ورودی به خاوران را مسدود کردند. خانواده‌های اعدامیان سیاسی دهه ۶۰ به...

بانو صابری همسر عباسعلی منشی رودسری، همسرش را جزو چند هزار ناپدیدشدگان ۶۷ می داند، چراکه هیچ جسد...

اردشير اميرارجمند گفته است ميرحسين موسوی هنگامی که «معذوريت‌های» فعلی را نداشت بايد درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ «پاسخ روشن‌تری»...