اعدام در مصر

چهار اسلام‌گرا را که متهم به کشتن سه دانشجو در جریان یک انفجار تروریستی در سال ۲۰۱۴ بودند روز...

پنج سال پس از حادثه خونین ورزشگاه فوتبال پورت سعید مصر که منجر به کشته شدن ۷۴ نفر شد،...

یک دادگاه تجدیدنظر در مصر حکم اعدام ۱۴۹ نفر از کسانی را که متهم به ایجاد ناآرامی پس از...

مرگبارترین درگیری بر سر فوتبال در تاریخ مصر سه سال پیش در پورت سعید رخ داد و محکومان به...