اعدام در ملا عام

ناصر مکارم شیرازی خواهان رسیدگی به این پرونده قتل بود. در کمتر از دو ماه پرونده را بستند و...

رضا حاجی‌حسینی - اعدام در ملاء عام، در کنار دیگر مجازات‌هایی که در مقابل دیدگان عموم مردم اجرا می‌شوند،...

پنج زندانی روز شنبه، هشتم

جمال انصاری، رئیس کل دادگستری