اعدام در کردستان

شورای تأمین استان کُردستان در

در اعتراض به اعدام فعالان سیاسی کرد

پویان انصاری - در روزهای گذشته، انتشار توافقنامه دو حزب سیاسی فعال در کردستان ایران، یعنی "کومله" و...