اعدام قاچاقچیان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شمار معتادان در ایران را نزدیک به دو میلیون نفر می‌داند.