اعدام قاچاقچیان مواد مخدر

محمدباقر الفت گفت که اعدام این افراد ضربه‌ای اساسی به بدنه قاچاق مواد مخدر در ایران وارد نمی‌کند و...

باز هم تکرار پاسخ‌های قبلی مسئولان جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر در ایران. جواد ظریف در پارلمان اروپا...

در هفته‌های اخیر اجرای حکم اعدام در ایران سیر صعودی داشته است. این در حالی است که قرار است...

درخواست مرخصی سعید سنگر، زندانی سیاسی کردی که از سال ۱۳۷۹ در زندان سنندج زندانی است، از سوی مسئولان...

شماری از خانواده‌های محکومان به