اعدام هزاران زندانی ایرانی را در سال ۱۳۶۷

به دنبال افزایش گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظر برخی مقامات مسوول در ایران در خصوص انتصاب ابراهیم رییسی به عنوان...