اعدام کودکان

میلاد عظیمی که متهم است در ۱۷سالگی در جریان یک نزاع در دبیرستان مرتکب قتل شده، در آستانه اعدام...

رئیس قوه قضائیه ایران بار دیگر موارد نقض حقوق بشر در این کشور را رد کرد و گفت دلیلی...

هفت زندانی محکوم به قصاص

فرهاد مرادی- چرا هر فعال اجتماعی که در زمینه اعدام کودکان فعالیت می‌کند با تبعات امنیتی مواجه می‌شود؟...

اشاره: «اعدام کودکان در ایران» خود به تنهایی تراژدی بزرگی برای نظام حقوقی-قضایی کشور است. هرچند اعدام نوجوانان و...