اعزام ناوهای ایرانی به اقیانوس اطلس

جمهوری اسلامی در تلاش است در پاسخ به حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس دایره حضور نیروی دریایی ارتش...