افزایش شهریه دانشگاه آزاد

شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد برای سال تحصیلی جدید ۱۵ تا ۲۲ افزایش یافته و بیشترین میزان افزایش مربوط به...

محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایران شامگاه شنبه چهارم خرداد گفت که شهریه دانشجویان این دانشگاه از ۱۰...