افزایش قیمت نفت

با توافق غیراوپکی‌ها با طرح اوپک، در مجموع از عرضه نفت به بازارهای جهانی تا یک میلیون و ۸۰۰...

توافق اوپک بیش از همه ایران را خوشحال کرده است. همزمان با کاهش سهمیه تولید اعضای این سازمان، تولید...

مذاکرات الجزایر به ثمر نشست. جزئیات هنوز اعلام نشده. قیمت نفت برنت اما پس از حصول توافق در اجلاس...