افزایش قیمت کالاهای اساسی

قدرت خرید مردم کمتر شده و قیمت‌ها بیشتر. ارزش بازار نوروزی ایران ۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود....

یک نماینده مجلس با تاکید بر این که نان ماده غذایی اصلی جمعیت زیر خط فقر است، گفت: «با...

نرخ نان در برخی نانوایی‌های مناطق مختلف ایران پیش از بحث افزایش قیمت نیز بالاتر از نرخ رسمی بود....