افزایش نرخ ارز

وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که هزینه‌های مراکز درمانی دولتی سه - چهار برابر و حتی بیشتر شده است.

نعیمه دوستدار- بهار، کاری به تهدید جنگ و تحریم و گرانی ندارد. برای ایرانی‌ها، رسیدن بهار چیزی بیشتر از...