افزایش جمعیت ایران

تاکید دوباره وزیر بهداشت بر سیاست‌های جمعیتی موردنظر رهبر جمهوری اسلامی و نقش جامعه مامایی در اجرای این سیاست‌ها

در حالی که ایران با مشکلات اقتصادی روبه‌روست و مردم گرفتار معیشت روزمره خود هستند، علی خامنه‌ای به وزیر...

آخرین پژوهش‌‌های آماری نشان می‌دهد ایران در سال ۱۴۳۰ نزدیک به ۱۰۱ میلیون نفر جمعیت دارد. خبرگزاری مهر در...

در حالی که ایران در وضعیت دشوار اقتصادی قرار دارد، توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی در مورد افزایش جمعیت و...

آیدا قجر- با وجود تمام انتقادها، کلیات طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس تصویب شد. به پیش‌بینی این...