افشای سخنان ظریف درباره برجام

امام جمعه موقت تهران با اشاره تلویحی به انتشار سخنان محمدجواد ظریف در مجلس درباره توافق هسته‌ای، بدون آن‌که...

در واکنش به افشای سخنان محمدجواد ظریف درباره برجام، حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه گفت کسی که...