افغان ها

یک پژو سواری حامل ۱۴ پناهجوی افغان بوده که در جاده رستم آباد - بم تصادف کرده و ۹...

سازمان سنجش آموزش ايران فهرست عناوين رشته‌های غيرمجاز و بيش از ۲۹ استان ممنوعه را برای داوطلبان اتباع غيرايرانی...

مديرکل اتباع و مهاجرين خارجی استان تهران گفت: "۵۶۰ هزار تبعه غيرمجاز در طرح ساماندهی اتباع شناسايی و ساماندهی...

اتباع غيرايرانی مقيم ايران، افزون بر ممنوعيت از تحصيل در برخی رشته‌ها، برای شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی...