افلاطون

کیوان مسعودی − درحالی نهادهای تصمیم‌گیری در ایران تن به افزایش دستمزد کارگران متناسب با سبد معیشت نمی‌دهند که...

چرا مردم بارها از به قدرت رسیدن رهبران اقتدارگرا و مستبد استقبال کرده‌اند؟ هزاران سال است که فیلسوفان و...

حافظه‌ی اینترنتی اکنون جای حافظه‌ی خود ما را گرفته است. چگونه می‌توان از اثرات مثبت اینترنت بهره برد، و...

گلدستین - فرهنگی که تمام فکر و ذکرش شده است رسانه‌های اجتماعی، چقدر راضی‌کننده است؟

مارک اندموندسون - خیلی عجیب نیست که همه چیز شگفت‌انگیز است و با این‌حال بعضی از مردم خوشحال به...

شهرام ارشدنژاد − هدف از این مقاله تعقیب ایده‌ی قرار داد اجتماعی در سنت تفکر غربی است. برخی دیالوگ‌های...

مهرداد علی‌پور – در ابن نوشته عشق سقراطی-افلاطونی را در آیینه‌ی گزارش و تحلیل تازه‌ای براساس رساله‌ی "میهمانی" افلاطون...

مهرداد علی‌پور – در ابن نوشته ضمن تبیین و سنجش فهم متعارف از عشق سقراطی-افلاطونی، فهمی از آن پیشنهاد...

مهرداد علی‌پور – در ابن نوشته عشق سقراطی-افلاطونی را در آیینه‌ی گزارش و تحلیل تازه‌ای براساس رساله‌ی "میهمانی" افلاطون...

جیمز براون − تلقی افلاطونی از آزمایش‌‌‌های ذهنی با هر آن چیزی که یک تجربه‌‌‌گرا محترم و ارزشمند می‌‌‌شمارد...

جیمز براون − یک آزمایش ذهنی افلاطونی آزمایشی است که تئوری قبلی یا حاضر را تخریب می­کند و به...

پاسخ ریچارد داوکینز، زیست‌شناس فرگشتی دانشگاه آکسفورد: ذات‌گرایی.