اقتصاد ايران

به‌گفته کمال‌الدین پیرمؤذن، عضو کمیسیون

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران پیش

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130322_AhmadAlavi_EconomyWrapup1391_SaraRushan.mp3

نعیمه دوستدار - شادکامی اقتصادی چیست؟ آیا میان پول، ثروت، سیاست و اجتماع رابطه مستقیمی وجود دارد؟ آیا...

به‌گفته یکی از روزنامه‌های ایران