اقتصاد بریتانیا

گزارش انتقادی کمیته چندحزبی برنامه خروج از اتحادیه اروپا می‌گوید این قرارداد روشن نیست و اطمینانی درباره آینده روابط...

مخالفان از شرایط پس از برگزیت نگرانند. شرکت‌های بریتانیایی آماده می‌شوند که طرح اضطراری در مواجهه با برگزیت را...