اقتصاد سوریه

سال ۲۰۱۸ هم برای سوریه، سال صلح نخواهد بود، اما می‌تواند آخرین سال جنگی طولانی و مرگبار باشد. آنچه...

بانک جهانی می‌گوید جنگ سوریه تاکنون خسارات اقتصادی معادل ۲۲۶ میلیارد دلار برجای گذاشته و هر سال به‌طور میانگین...