اقدام به خودسوزی

وبسایت محلی عصر جنوب یکشنبه ۶ بهمن با انتشار یک ویدیو از خودسوزی یک مرد جوان در اهواز خبر...

سوختگی در ایران بسیار شایع است و مردم ایران ۸ برابر متوسط مردم جهان می‌سوزند.

یکی از کارگران #شهرداری_آبادان در اعتراض به شرایط ناگوار اقتصادی و پرداخت نشدن حقوقش دست به #خودسوزی زد. به گزارش...

این زن که از ناحیه صورت و دست و دیگر نواحی بدن دچار سوختگی شده، به بیمارستان شهید مطهری...